Wijziging energiebesluit:

Art. 7.8.1 van het Energiedecreet bepaalt het volgende:

§ 3. De beheerder van een stadsverwarmingsnet of van een centrale bron die verschillende gebouwen of verbruikers bedient, zorgt er voor dat tegen uiterlijk 31 december 2016 in appartementengebouwen en multifunctionele gebouwen met een centrale verwarmings/koelingsbron of met levering vanuit diens stadsverwarmingsnet of diens centrale bron, individuele verbruiksmeters geïnstalleerd worden om het warmte- of koelingsverbruik of warmwaterverbruik voor iedere eenheid te meten.

De Vlaamse Regering kan uitzonderingen bepalen voor die gevallen waar het niet technisch haalbaar of niet kostenefficiënt is om een dergelijke meter te installeren. De Vlaamse Regering bepaalt aan welke voorwaarden deze meters moeten voldoen. De partijen die via dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten toegang krijgen tot de gegevens uit deze meters zorgen ervoor dat te allen tijde de dataveiligheid gegarandeerd wordt en voldaan wordt aan de privacywetgeving.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen betreffende de transparante en accurate berekening van het individuele verbruik en voor de verdeling van de kosten van het thermische of warmwaterverbruik voor:

  1. warm water voor huishoudelijk gebruik;
  2. warmte uit de installatie van het gebouw voor de verwarming van de gemeenschappelijke ruimten;
  3. voor het verwarmen van appartementen.

Krachtens het Energiedecreet is er dus een verplichting om uiterlijk tegen 31 december 2016 in appartementsgebouwen met een centrale stookplaats individuele verbruiksmeters te installeren. Deze verplichting rust op de beheerder van deze centrale bron die verschillende verbruikers bedient. De Vlaamse regering had echter nog nergens uitzonderingen bepaald of de voorwaarden gedefinieerd waaraan deze meters moeten voldoen. Evenmin waren er tot op heden ‘nadere regels’ bepaald voor de transparante en accurate berekening van het individuele verbruik.