Mede-eigenaar

 • Voorkomen van discussie op de AV
 • Correcte en transparante afrekeningen naar jullie bewoners/huurders
 • Incasso van de voorschotten en eindafrekening
 • Geen opvraging meer voor de provisies
 • Gemoedsrust
 • Centraal nummer voor alle vragen
 • 1x per jaar feedback op AV
 • Dagelijkse controle van de meters op defecten en fraude, dus je staat je betaald niet meer mee voor verloren energie van de defecte meters.
 • Jullie beslissen nog steeds wie de energie – leverancier is wij betalen de factuur.
 • Meters worden verhuurd
 • Online platform met mandaten
 • PFFT…
  al die ingewikkelde materie!

 • Aan de hand van rapporten en grafieken kunnen wij op de algemene vergadering alles komen toelichten.
 • Wat met onze vrijheid van keuze energieleverancier?

 • Jullie beslissen met wie jullie samenwerken, wij nemen enkel de facturen over en kunnen ook advies geven.